Det kan finnas flera anledningar till att företaget behöver refinansieras. Refinansiering kan bli nödvändig för att skaffa medel för tillväxt eller för att säkra framtida verksamhet i tuffa tider. Oavsett anledning är första steget att utvärdera redovisningen noggrant för att få en fullständig inblick i din egen ekonomi. Läs vidare för att ta reda på allt du behöver veta om refinansiering och redovisning.

Vad är refinansiering?

En av de första sakerna vi bör svara på är vad refinansiering är för något. Refinansiering är helt enkelt att ta ett nytt lån för att bättre betala gamla skulder eller täcka driftskostnader som du annars inte skulle kunna betala. Det kan även bli aktuellt för företaget att ta ett nytt lån för att investera i affärsändamål såsom varumärkesbyggande.

En av de första sakerna du behöver tänka på är hur mycket pengar du behöver för att refinansiera. Du måste också räkna ut exakt vad pengarna ska gå till, samt hur snabbt du kan betala tillbaka företagslånet. Det är här redovisningen kommer in i bilden – du behöver ha en gedigen förståelse för företagets ekonomiska situation för att kunna ta ställning i dessa frågor.

Vad är redovisning?

Redovisningen består av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder och siffrorna används systematiskt för att förstå företagets tillväxt och ekonomi. Balansräkning och vinst är två nyckelbegrepp som används mycket när det kommer till redovisning. Balansräkning säger något om den nuvarande ekonomiska situationen, samtidigt som resultatet bedöms under en given period.

Vissa företag är bokföringsskyldiga medan andra endast är bokföringsskyldiga. Bokföring innebär att du ska bokföra intäkter och kostnader för företaget, medan redovisningen är summan av alla transaktioner inom en given period.

Redovisning är avgörande för refinansiering

Redovisning är nödvändig för att kunna bedöma företagets utveckling och finansiella ställning. Det tydliggör inte bara behovet av refinansiering, utan redovisningssiffrorna används när du ska ansöka om företagslån för refinansiering.

Konton består av mer än bara utgifter och intäkter och det finns många lagar och regler att följa. Tillgångar och skulder granskas också noggrant. De flesta norska företag måste lämna årsbokslut till offentlig sektor. Dessutom bör företaget ha driftskonton för eget bruk.

Redovisningen kommer att kunna avslöja kritiska förhållanden i företag, samt säga något om eventuella investeringsmöjligheter. Du kommer snabbt att upptäcka eventuella refinansieringsbehov genom att studera siffrorna. Finns det en fara att företaget inte kommer att kunna betala sin skuld? Har företaget problem med att investera i framtida tillväxt?

Olika sätt att refinansiera

Det finns flera steg företaget kan ta, om redovisningen avslöjar behov av refinansiering. Värdering av bostäder används ofta som ett medel för refinansiering. Om värdet på bostaden har ökat går det att få ytterligare lån. Denna möjlighet gäller företag som äger byggnader och villaägare med egen verksamhet. Bolån har oftast lägre ränta än andra typer av lån och detta kan därför vara ett prisvärt alternativ för den som har möjlighet till det.

Fakturaförsäljning kan också vara ett alternativ. Du säljer fakturan till ett företag och får pengarna utbetalda direkt. Det externa företaget sköter jobbet med att kräva pengarna av kunden. En annan fördel är att du slipper krånglet med att samla in pengar. Denna typ av finansiering passar bäst för företag med få klagomål.

Sist men inte minst kan du refinansiera genom att ta ett företagslån med eller utan säkerhet. Det senare kan vara särskilt aktuellt för dig som inte vill ta ett lån med bolån som säkerhet. Vissa banker erbjuder även konsumentlån till företag. Vi rekommenderar att du inte tar det första och bästa lånet du stöter på. Det är väl värt att lägga tid på att jämföra lånevillkor, räntor och villkor för att säkerställa att du får en bra affär.

Refinansiering med företagslån utan säkerhet

Du bör noga läsa igenom allt som står med finstilt om du tar ett företagslån utan säkerhet. Du är ofta personligen ansvarig för att sköta lånet och betala tillbaka skulden. Räntorna kan också vara höga på den här typen av företagslån. Ju mindre säkerhet, desto mer kostar lånet.

En utmaning för små och medelstora företag är att låneansökan kan avslås i vanliga banker, eftersom bankerna anser företagslån vara riskfyllda. Det hjälper att kunna hänvisa till en bra affärsplan och en noggrant genomförd redovisning. Chansen är också god att du blir beviljad ett lån om du vill satsa på byggnation. I så fall tar banken säkerhet i byggnaden.

Däremot kan du få avslag på din låneansökan av flera olika skäl som betalningsanmärkningar, dålig kreditvärdering och underskott. Vissa företag nekas också lån eftersom de inte har en kredithistorik från tidigare. Bolaget står starkare om man kan hänvisa till tidigare lån som servats på ett bra sätt och återbetalats enligt överenskommelse.